[komunikat: Dodatek węglowy]

20.09.2022r.

Burmistrz Miasta Jawora informuje, że zamówione środki finansowe na wypłatę dodatku węglowego do dnia dzisiejszego nie zostały przekazane z budżetu państwa. W związku z powyższym przyznane dodatki nie mogą zostać wypłacone w ustawowym terminie. Wypłata będzie realizowana niezwłocznie po otrzymaniu dotacji na ten cel. Zaistniała sytuacja jest niezależna od Gminy Jawor.

Na dzień dzisiejszy liczba przyjętych wniosków wynosi 1100, z czego rozpatrzonych i gotowych do wypłaty jest 663 na kwotę 1.989.000,00 zł.

Całkowite zapotrzebowanie na wypłatę dodatków od września do grudnia 2022 wraz z kosztami opiewa na kwotę 9.792.000,00 zł.

print