KOMUNIKAT DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH !!!!!!

22.02.2023r.

ZWROT AKCYZY ZA OLEJ NAPĘDOWY I PÓŁROCZE 2023

 

Producentom rolnym przypominamy, że od 1 do 28 lutego 2023 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej (faktury za okres od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r.).

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w dniach od 3 do 28 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wnioski można pobrać w Wydziale Podatkowym i Windykacji Należności (pok. Nr 7 lub Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr 4).