KOMUNIKAT!

19.05.2021r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. § 10 ust. 3 i 4 w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, a także  planami szkolenia obronnego województwa dolnośląskiego oraz miasta Jawora na rok 2021, Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera informuje, że w dniu 20 maja 2021 r. prowadzone  będą  ćwiczenia RENEGATA/SAREX-21 w ramach których sprawdzony zostanie system alarmowania mieszkańców przy pomocy syren alarmowych. W tym dniu w godzinach od 08:00 do 11:00 może się rozlec ciągły, modulowany dźwięk syren  w czasie 3 minut co będzie oznaczało ogłoszenie alarmu, natomiast  dźwięk syren ciągły również w czasie  3 minut oznaczać będzie  odwołanie alarmu.

print