KOMUNIKAT!

02.10.2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. § 10 ust. 3 i 4 w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach  oraz  pismem Wojewody Dolnośląskiego BZ-WCZK.642.71.2020.LK  z dnia 23 września 2020 r., Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera informuje, że w dniu 06 października 2020 r. prowadzone  będą na terenie kraju ćwiczenia RENEGATA/SAREX-20 w ramach których sprawdzony zostanie system alarmowania mieszkańców przy pomocy syren alarmowych. W tym dniu może się rozlec ciągły, modulowany dźwięk syren  w czasie 3 minut co będzie oznaczało ogłoszenie alarmu, natomiast  dźwięk syren ciągły również w czasie  3 minut oznaczał będzie  odwołanie alarmu.

print