[JBO2019]: Prezentacja zgłoszonych projektów / Zaproszenie

10.06.2019r.

INFORMUJEMY, ŻE 12 CZERWCA 2019R. OD GODZINY 14.00 do 16.00 W SALI RAJCÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W JAWORZE UL. RYNEK 1 ODBĘDZIE SIĘ OTWARTE SPOTKANIE W CZASIE KTÓREGO PREZENTOWANE BĘDĄ PROJEKTY ZGŁOSZONE PRZEZ WNIOSKODAWCÓW DO REALIZACJI W RAMACH JAWORSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 ROKU.

1. Podczas spotkania dyskusyjnego wnioskodawca albo jego przedstawiciel prezentują swój projekt oraz wskażą uzasadnienie realizacji.

2. Spotkania ma charakter otwarty dla mieszkańców Jawora.

3. Wnioskodawcy przysługuje prawo zmiany projektu w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się publiczne spotkanie na temat jego projektu.

4. Przez zmianę projektu, o której mowa rozumie się w szczególności zawężanie lub poszerzanie jego zakresu, w tym łączenie go z innymi projektami.

5. Ewentualne zmiany w projekcie, wnioskodawca może wnieść w formie uaktualnionego Formularza zgłoszeniowego, w terminie do 24 czerwca 2019r. osobiście w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Jaworze, lub w formie elektronicznej.

6. O zachowaniu terminu złożenia zmian w projekcie, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, decyduje data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Jaworze.

print