[Jaworski Budżet Obywatelski]: Zasady głosowania nad projektami w ramach Budżetu Obywatelskiego

01.07.2019r.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO GŁOSOWANIA –  mieszkańcy Gminy Jawor, którzy ukończyli 16 lat najpóźniej w dniu 5 lipca 2019 r.

SPOSÓB GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI: 

    1. w formie papierowej: za pomocą papierowych KART DO GŁOSOWANIA w kolorze zielonym i żółtym, wrzuconej do urny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze, w godzinach urzędowania, po weryfikacji uprawnienia do udziału w głosowaniu dokonanej przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jaworze na podstawie okazanego dokumentu tożsamości: dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji studenckiej bądź legitymacji uczniowskiej, po pokwitowaniu odbioru karty do głosowania przez złożenie podpisu na liście osób uprawnionych,
    2. elektronicznie: aby oddać głos przez internet należy założyć (lub posiadać) konto profilu zaufanego i za jego pomocą zalogować się na stronie: https://ekonsultacjejawor.eboi.pl
    3. głosowanie odbywa się poprzez wybranie z listy projektów, maksymalnie jednego projektu z każdej kategorii

MIEJSCE GŁOSOWANIA W FORMIE PAPIEROWEJ – Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze, ul. Rynek 5  (wejście od Teatru).

TERMIN GŁOSOWANIAod dnia 12 lipca 2019r.  do 19 lipca 2019r.

WYKAZ PROJEKTÓW: https://jawor.pl/jbo2019/projekty/

print