[Jaworski Budżet Obywatelski]: Wykaz projektów

01.07.2019r.

Burmistrz Miasta Jawora zaprasza do zapoznania się z projektami, które przeszły pozytywną weryfikację.

Już od 12 do 19 lipca br. mieszkańcy Jawora, którzy ukończyli 16 lat będą mogli oddać po jednym głosie – na mały i duży projekt.

Głosowanie odbędzie się w formie papierowej za pomocą kart do głosowania dostępnych w wyżej wymienionych dniach w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze lub w formie elektronicznej za pomocą konta profilu zaufanego na platformie https://ekonsultacjejawor.eboi.pl

Wykaz projektów zamieszczony jest w Informacji Burmistrza Miasta Jawora z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia głosowania nad projektami  w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 . Szczegółowe opisy projektów znajdują się w zakładce:  https://jawor.pl/jbo2019/projekty/

W kategorii MAŁY PROJEKT:

L.p. Tytuł projektu Skrótowy opis projektu Szacunkowy koszt
1. Strefa odpoczynku i zabawy przy Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5 Ogród przedszkolny sprzyja prawidłowemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu. Brak zacienionych miejsc jest dużym problemem. W ramach projektu, w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 4 przy ul. Dmowskiego 5, powstanie altana (o wym. 5m x 4m), kupione zostanie 10 ławek, na których dzieci, a często też rodzice mogliby usiąść i odpocząć oraz 4 stoły, na których będzie można zjeść posiłek czy przygotować poczęstunek.  

19.850 zł

2. Wybieg dla psów – ,,Psi Raj” W ramach projektu powstanie  „Psi Raj” – miejsce w Parku Miejskim (o powierzchni ok 15-20 arów), gdzie właściciele psów mogą aktywnie spędzać czas ze swoimi pupilami, bez stwarzania problemów i zagrożenia innym użytkownikom parku. Kupione zostaną 2 ławki, psi pakiet, urządzenia dla psów tj.: tunel, mostek, przeszkody zrobione z 3 belek okorowanych, slalom. Teren „Psiego Raju” zostanie ogrodzony.  

19.870 zł

3. Modernizacja komina w Zamku Piastowskim W ramach projektu zostanie zmodernizowany komin w Zamku Piastowskim (montaż wkładu kominowego z blachy kwasoodpornej). Modernizacja komina zwiększy bezpieczeństwo jego użytkowania  w okresie zimowym. Wykonanie prac pozwoli także Stowarzyszeniu Azyl na wymianę pieca ekologicznego CO na paliwo pellet oraz spotykanie się osób wykluczonych społecznie w okresie zimowym.  

11.000 zł

4. Progi zwalniające na drogach wewnętrznych Oś. Przyrzecze Ze względu na liczne zgłoszenia mieszkańców Osiedla Przyrzecze na łamanie przepisów drogowych przez kierowców dot. przekraczania prędkości w obszarze zabudowanym. Projekt przewiduje umieszczenie 7 progów zwalniających na ulicach Korfantego, Witosa w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.  

18.200 zł

5. Sąsiedzka Strefa Aktywności Fizycznej, W ramach projektu utworzone zostanie miejsce gdzie dzieci, młodzież oraz dorośli z ulicy Mickiewicza będą mieli możliwość aktywnego i urozmaiconego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Projekt zakłada uporządkowanie i wyrównanie terenu, zakup i montaż 2 bramek do mini piłki nożnej z nadbudowa umożliwiającą grę w koszykówkę.  

20.000 zł

6. Plenerowa strefa integracji na Osiedlu Metalowców – montaż zewnętrznego stołu do gry w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki wraz z ławkami Projekt zakłada zakup urządzeń w postaci zestawu: stół do gry w tenisa stołowego i piłkarzyków wraz z dwiema ławkami na Osiedlu Metalowców. Byłby to kolejny punkt na mapie wspomagający zdrowe formy spędzania wolnego czasu oraz wspierający integrację społeczną mieszkańców Jawora.  

17.500 zł

7. Sala terapii dla seniorów Projekt dotyczy przebudowy pomieszczenia magazynowego znajdującego się na parterze budynku zajmowanego przez PZERiJ w Jaworze przy ul. Wieniawskiego 9 o powierzchni 13,5 m2. Wykonane zostaną prace remontowe tj.: wymiana drzwi wejściowych, zabezpieczenie okien, wymiana podłogi, instalacji elektrycznej, wyrównanie i malowanie ścian, zlikwidowanie ścianki działowej i starych kafli.  

19.700 zł

W kategorii DUŻY PROJEKT:

L.p. Tytuł projektu Skrótowy opis projektu Szacunkowy koszt
1.

 

Spacerem w przeszłość – Ścieżka historyczno – edukacyjna przy Osiedlu Słowiańskim w Jaworze Projekt zakłada powstanie historyczno-edukacyjnej ścieżki spacerowej prowadzącej z Os. Słowiańskiego w kierunku wyjazdu na Legnicę, składającej się z 4 przystanków poświęconych imiennikom nazw ulic tej dzielnicy, w tym m. in. Królowej Marysieńce i Władysławowi Jagiellończykowi.

Zaplanowano montaż 4 tablic edukacyjnych, 2 ławek, koszy na śmieci i na psie odchody.

 

21.500 zł

2. Z parkingu samochodowego do przedszkola „Bezpieczna droga malucha” Projekt zakłada wykonanie przejścia dla pieszych, łączącego parking (działka 294) z Przedszkolem Publicznym nr 2 w celu lepszego i bezpiecznego rozładowania ruchu. W tym zakresie należy utwardzić wejście od strony parkingu, na granicy działek zamontować bramkę wejściową i zbudować ścieżkę dla pieszych prowadzącą do wejścia przedszkola.  

50.000 zł

3. Rozbudowa placu zabaw na Przyrzeczu W ramach projektu rozbudowany zostanie plac zabaw na Osiedlu Przyrzecze – Ogródka Jordanowskiego poprzez zakup dodatkowych 3  urządzeń do zabawy dla dzieci wraz z powierzchnią bezpieczną w postaci żwirku. Nowe urządzenia skłonią małych mieszkańców Jawora do jeszcze większej aktywności fizycznej oraz staną się kolejną atrakcją placu zabaw.  

50.000 zł

4. Uporządkowanie wnętrza międzyblokowego ograniczonego ulicami: Grunwaldzką, Zamkową, Szkolną i Kościelną w Jaworze Projekt ma na celu uporządkowanie i  utwardzenie dojazdu oraz zjazdu od strony ul. Zamkowej do podwórza o szerokości 4 m, na długości 30 m z masy asfaltowej lub betonu oraz przebudowa muru oporowego od strony ul. Zamkowej z cegły lub kamienia – ok. 4m3.  

50.000 zł

5. Ławeczka przyjaźni Projekt zakłada powstanie ławek przyjaźni w miejscach gdzie ich brakuje: 4 ławki – ul. Starojaworska, 4 ławki – ul. Wrocławska, 4 ławki – ul. Wyszyńskiego oraz 1 ławki solarnej – ul. Rynek. Ławki będą miejscem odpoczynku dla jaworskich rodzin, seniorów oraz młodzieży. Ławeczka  z wbudowanym panelem słonecznym będzie czerpać energię ze słońca, a dodatkowa funkcja zainteresuje młodsze pokolenie oraz turystów, umożliwi bowiem ładowanie urządzeń mobilnych poprzez USB lub metodą indukcyjną.  

50.000 zł

print