Jawor najcenniejszą „Gwiazdą Biznesu 2019” wśród samorządów

20.05.2019r.

Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera odebrał nagrodę za zajęcie I miejsca w Dolnośląskim Plebiscycie Gospodarczym – „Gwiazdy Biznesu 2019”. Gmina Jawor została zwycięzcom rankingu w kategorii „Samorząd przyjazny biznesowi”. To nagroda dla tych gmin, które wspierają przedsiębiorców, likwidują bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz organizują wydarzenia służące promowaniu przedsiębiorczości. O prestiżowe statuetki rywalizowało blisko 80 podmiotów.

– Nagrodę traktuję jako duże wyróżnienie, docenienie naszych starań w tworzeniu dobrego klimatu dla rozwoju biznesu w naszej gminie. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje inwestycyjne, nowe, śmiałe projekty gospodarcze, jak również te służące wzmacnianiu kondycji istniejących firm. Tworzymy zarówno duże obszary przemysłowe, na których inwestują takie firmy jak Mercedes, ale także i mniejsze, pod potrzeb mniejszych firm. To wyróżnienie jest dla nas powodem do dumy, motywacją do dalszej pracy i podejmowania działań nakierowanych na pozyskanie i wsparcie inwestorów. – powiedział burmistrz Emilian Bera, odbierając nagrodę podczas Gali Finałowej w Starej Kopalni Wałbrzych.

Wyróżnienie gospodarcze przyznawane jest raz do roku w kategoriach: Mikro Biznes, Mikro Firma, Mała Firma, Średnia Firma, Biznes Odpowiedzialny Społecznie, Samorząd Przyjazny Biznesowi, Podmiot Ekonomii Społecznej, Osobowość Dolnego Śląska, a jego celem jest wspieranie samorządów i przedsiębiorców oraz wyeksponowanie najlepszych. Po nagrodę sięgają firmy z całego województwa, a poziom podmiotów ubiegających się o „Gwiazdy Biznesu” z roku na rok jest coraz wyższy.

– Sukcesy dolnośląskich przedsiębiorców, miast i gmin to też nasz sukces. Po raz kolejny nagrodziliśmy dynamicznie rozwijające się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samorządy z terenu Dolnego Śląska, które swoją aktywnością wyróżniły się w 2018 roku. – mówił Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego i dodał, że ideą konkursu jest nie tylko uhonorowanie najlepszych, ale również inspirować do działania kolejnych.

Ocena kandydatów dokonywana była w ramach kilku kryteriów. Była to m.in. ocena strategii rozwoju samorządu w kontekście wspierania przedsiębiorczości, warunków stwarzanych przedsiębiorcom planującym inwestycje w regionie, czy też realizowanych inicjatyw, projektów, konferencji nakierowanych na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. W tym roku Kapituła Konkursu złożona z uznanych autorytetów, niezależnych przedstawicieli znaczących w regionie instytucji z otoczenia biznesu, firm i samorządowców, przyznała także nagrodę dla „osobowości Dolnego Śląska”. Wykonawcą prestiżowych statuetek jest Dorota Dziekiewicz-Pilich, artystka która zaprojektowała m.in. statuetkę nagrody muzycznej – Fryderyka. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Wieczorną Galę Finałową uświetnił występ Cezarego Pazury.

print