Informacyjna dot. Programu ,,Czyste Powietrze”

01.12.2022r.

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Jawor na ostatnie w tym roku spotkanie informacyjne dot. Programu ,,Czyste Powietrze”. Poznają Państwo m.in. możliwości otrzymania dofinansowania nawet do 90% poniesionych kosztów.

Każdy właściciel/współwłaściciel budynku jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego w takim budynku może ubiegać się o dotację na wymianę źródła ciepła, termomodernizację czy fotowoltaikę.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 05.12.2022 r. o godz. 16.00 w ECMEN, ul. Parkowa 5, 59-400 Jawor.

Serdecznie zapraszamy

Urząd Miejski w Jaworze

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze

  1. Zamkowa 2, pok. nr 1, 59-400 Jawor

tel.: 76 870 20 21 wew. 184

e-mail: czystepowietrze@jawor.pl

print