[Informacja]: Wniosek o ponowną wypłatę postojowego już dostępny.

08.05.2020r.

Wzór oświadczenia już dostępny.

 Wzór oświadczenia w sprawie kontynuacji świadczenia postojowego, jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, został już udostępniony na ich stronie internetowej. O wypłatę kolejnego świadczenia postojowego można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia. Szczegółowe informację w załączniku graficznym poniżej.

Strona internetowa ZUS:

www.zus.pl

Gotowy wzór oświadczenia w sprawie kontynuacji wypłaty postojowego:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

Poniżej oświadczenie do pobrania: 

oświadczenie_postojowe

 

 

print