Informacja w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

18.03.2020r.

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) dnia 19 lutego 2020 r. na stronie internetowej (BIP Gminy Jawor) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze, Rynek 1 (II piętro), zostało wywieszone na okres 21 dni zarządzenie Nr 322.2020 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, dot. działki nr 243/2, 243/8 i 243/9, poł. w Jaworze Obr. Nr 4 – Ogrody wraz z wykazem.

print