[Informacja]: Referat Gospodarki Odpadami

16.07.2019r.

Informacja

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2019 r. Urząd Miejski w Jaworze zaprzestaje wysyłania do Państwa blankietów z wysokością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłat należy dokonywać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miejskiego,w Biurze Obsługi Klienta, ul. Rynek 5.
Terminy płatności oraz numery rachunków bankowych nie uległy zmianie.

Urząd Miejski w Jaworze
Referatu Gospodarki Odpadami

SEGREGUJĄC ŚMIECI DBAMY O ŚRODOWISKO !

print