INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTÓW  I  ZAJĘCIACH W KOLEJNYCH DNIACH STRAJKU

12.04.2019r.

Trwa strajk we wszystkich placówkach oświatowych, a przed ósmoklasistami jaworskich szkół  egzamin. Pomimo wielkich trudności organizacyjnych egzamin odbędzie się zgodnie z harmonogramem w dniach 15-17 kwietnia. Dyrektorzy kończą kompletować komisje do przeprowadzenia egzaminów, które będą nadzorowały pracę 191 uczniów. W  tym czasie dla pozostałych uczniów nie organizowane są zajęcia edukacyjne. Natomiast nauczyciele  przebywają w  swoich placówkach, kontynuują strajk  i  z  niecierpliwością czekają na  rozmowy i porozumienie rządu ze związkami zawodowymi.

Przypominamy, że Dyrektorzy jaworskich szkół i przedszkoli w czasie strajku organizują  w miarę  możliwości  zajęcia świetlicowe i opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są  w stanie zapewnić opieki we własnym zakresie. Z uwagi na pracę  w  komisjach egzaminacyjnych prosimy o wyrozumiałość w przypadku, gdy dyrekcja ze względów bezpieczeństwa odmówi przyjęcia dziecka na zajęcia. Informację o godzinach i formach sprawowania opieki udzielają wszystkie placówki oświatowe.

Jaworski Ośrodek Kultury kontynuuje prowadzenie zajęć artystyczno-sportowych dla dzieci od poniedziałku  do  środy, która jest ostatnim dniem zajęć w szkołach przed przerwą świąteczną. Zajęcia odbywają się  w godz. 8.00 -12.00 w obiekcie ECMEN przy ul. Parkowej 5

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza w godz. 8-16 przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów za darmo na Krytą Pływalnie ,,Słowianka” – dzieci poniżej 7 lat wraz z opiekunem wchodzą na ,,kartę przedszkolaka”, uczniowie powyżej 7 lat na legitymacje szkolną. Ponadto od godz. 8.00 dostępne będzie boisko ,,Orlik” przy ul. W. Korfantego.

Miejska Biblioteka Publiczna przy pl. Seniora 4 zaprasza dzieci  do Czytelni, Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego lub Działu Muzycznego oraz Filii Nr 1 przy ul. Moniuszki 10,  w poniedziałek od godz. 10.00, od wtorku do piątku od godz. 8.00.

print