Informacja dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie

20.03.2020r.

W aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że grupy robocze Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaworze pracują nieprzerwanie.

Konsultacje w członkami grup roboczych odbywają się wyłącznie drogą telefoniczną.

Przewodniczący Gminnego Zespołu jest dostępny pod nr tel. 76 870 33 87 wew. 33 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15. 00.

Przypominamy również, że działa całodobowa policyjna linia specjalna „Zatrzymać przemoc” 800 120 148 oraz Poradnia Telefoniczna Niebieskiej Linii – 7 dni w tygodniu, w godz. 12 – 18 tel. 22 668 70 00.

print