I etap rekrutacji na Nowy Rok Szkolny 2018/2019 – Zespół Szkół w Jaworze

18.07.2018r.

Serdecznie zapraszamy do nauki w naszej szkole! I etap rekrutacji do 26 czerwca 2018 r. Ilość miejsc ograniczona!

Więcej informacji na stronie: www.zespolszkoljawor.pl

Zespół Szkół w Jaworze, to szkoła Samorządu Województwa Dolnośląskiego, szkoła policealna, ale również możliwość podjęcia nauki w ramach Kursów Kwalifikacji Zawodowych. Bogata oferta to kierunki artystyczne, opiekuńczo-medyczne, techniczno-usługowe. Nauka bezpłatna, doskonale wyposażone pracownie, komfort dojazdu z kierunku Legnica, Wrocław. W rok lub dwa lata można zdobyć nowy zawód, poszerzyć umiejętności, przekwalifikować się. Dodatkowo skorzystać z projektów, warsztatów, wyjazdów na pokazy, konkursy, festiwale itp. Nowością jest możliwość podjęcia kształcenia na kierunku Terapeuta zajęciowy z arteterapią w systemie wieczorowym, w przypadku Opiekunki dziecięcej w systemie zaocznym. Pozostałe kierunki również w systemie zaocznym. Więcej informacji w zakładce: oferta oraz warunki rekrutacji.