VIII Mistrzostwa Strzeleckie Policjantów

12.09.2018r.