[Fundacja Dar Oze] Zyskaj do 85% bezzwrotnej dotacji na odnawialne źródła energii

02.07.2019r.

Fundacja Dar Oze zaprasza do udziału w Projekcie Grantowym o uzyskanie 85% DOFINANSOWANIA NA ZAKUP I MONTAŻ KOTŁÓW PIĄTEJ KLASY, POMP CIEPŁA I/LUB INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH.

Do projektu zapraszamy wszystkie osoby, które mają do likwidacji kocioł na paliwo stałe poniżej klasy piątej. Z UWAGI NA OGŁOSZENIE DOLNOŚLĄSKIEJ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ ODNOŚNIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU NA ROZPATRZENIE WNIOSKÓW, NABÓR OSÓB ZAINTERESOWANYCH DOŁĄCZENIEM DO DZIAŁAŃ DOTACYJNYCH FUNDACJI DAR OZE PROWADZONY BĘDZIE DO DNIA 30.08.2019. lub do oddania w którym Urząd Marszałkowski poprzez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą ogłosi kryterium formalne.

Fundacja nie pobiera opłat wstępnych od klientów indywidualnych za dołączenie do projektu grantowego. 

PROCEDURA DOŁĄCZENIA DO DZIAŁAŃ FUNDACJI DAR OZE:

Aby zostać zakwalifikowanym do otrzymania grantu 85% należy wydrukować i czytelnie podpisać trzy dokumenty.

  1. Deklaracja udziału w projekcie granatowym.
  2. Zlecenie przygotowania audytu energetycznego.
  3. Umowa o dołączenie do działań Fundacji Dar Oze – Success fee.

Dokumenty te znajdą Państwo na naszej stronie internetowej daroze.pl w zakładce AKTUALNE DZIAŁANIA FUNDACJI – PROJEKT GRANTOWY DOLNY ŚLĄSK.

Następnie, należy maksymalnie do dnia 30.08.2019 te trzy dokumenty wysłać poprzez Pocztę Polską na poniższy adres korespondencyjny:

Odbiorca: Fundacja Dar Oze Pani Irena Chomicka Ul. Żelazna 17 lok 22/23, 90-332 Łódź

UWAGA! Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem 85% dofinansowania prosimy wcześniej o kontakt z p. Dariuszem Skrobisz pod numerem tel. 575 475 306.

***

Fundacja przypomina również, że w trybie ciągłym na terenie całej Polski można uzyskać dofinansowanie od 30% do 90% z rządowego programu „Czyste Powietrze”.
W związku z tym, Fundacja oferuje pomoc przy tworzeniu wniosków dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na: ocieplenie budynku, kotły piątej klasy, pompy ciepła, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, zakup i montaż instalacji do ciepłej wody użytkowej.

Kontakt:

Fundacja Dar Oze

www.daroze.pl

e-mail: info@fundacjadaroze.pl

Asystentki:

  • Małgorzata Frydel – tel. 575 887 400, e-mail: malgorzata.frydel@fundacjadaroze.pl
  • Irena Chomicka – tel. 575 887 402, 785 016 778; e-mail: irena.chomicka@fundacjadaroze.pl