„Dziedzictwo kulturowe księstwa świdnicko-jaworskiego” – zaproszenie na konferencję popularno-naukową

20.10.2022r.

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Muzeum Regionalne w Jaworze oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, przy udziale partnerskim Miasta Świdnicy i Gminy Jawor, zapraszają na konferencję naukową „Dziedzictwo kulturowe księstwa świdnicko – jaworskiego”.

Wydarzenie odbędzie się w Świdnicy i Jaworze w dniach, 21–22 października 2022 roku. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną różnorodne zagadnienia związane z historią księstwa świdnicko-jaworskiego.

Szczegółowy program konferencji prezentujemy poniżej:

Piątek, 21.10.2022Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

9:00 – Otwarcie konferencji z udziałem organizatorów i przedstawicieli samorządów Świdnicy i Jawora

9:30 – prelekcje

 • PRZEMYSŁAW WISZEWSKI (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) Jawor w średniowiecznej i wczesnonowożytnej historiografii Śląska
 • ROMUALD KACZMAREK (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego) Badania nad rzeźbą kamienną na terenach księstwa świdnicko-jaworskiego (około 1300 – około 1500). Stan i perspektywy
 • ARTUR BOGUSZEWICZ (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) Zamki księstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu
 • PRZEMYSŁAW NOCUŃ (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) Wieża mieszkalna w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry – dane na temat budowy i wystroju średniowiecznej siedziby książąt jaworskich

10:50 – dyskusja

11:05 – przerwa kawowa

11:25 – prelekcje

 • DAGMARA ADAMSKA (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) Średniowieczna uprawa winorośli i konsumpcja wina na terenie księstwa świdnicko-jaworskiego
 • DOBIESŁAW KARST (Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy) Produkcja piwa i jej regulacje prawne w miastach księstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu i u progu nowożytności
 • JAGNA RITA SOBEL (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) Średniowieczne pieczęcie plebanów z księstwa świdnicko-jaworskiego

12:25 – dyskusja

14:30 – prelekcje

 • RAFAŁ EYSYMONTT (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego) Najstarsza kartografia miasta Świdnicy
 • RYSZARD LEN (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu) Ikonografia księstwa świdnicko-jaworskiego w dziełach Friedricha Bernharda Wernera
 • KAROLINA WOJTUCKA, DANIEL WOJTUCKI, BARTOSZ ŚWIĄTKOWSKI (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) „Spleciony supeł miarowo, drga na poprzecznej belce, nad moją schyloną głową, wyją moi wisielce”. Dawne miejsca straceń w okolicach Jawora i Świdnicy

15:30 – dyskusja

15:45 – przerwa kawowa

16:05 – prelekcje

 • AGNIESZKA SEIDEL-GRZESIŃSKA (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego) Alegoria, symbol, emblemat w kręgu mecenatu Hochbergów w okresie od połowy XVII do połowy XVIII wieku – próba rekapitulacji
 • PAWEŁ MIGASIEWICZ (Instytut Sztuki PAN) Nie tylko Francja. Wpływy czeskie i włoskie w twórczości Johanna Riedla
 • ARKADIUSZ MUŁA (Muzeum Regionalne w Jaworze) Abraham Lewe i kręgi fundatorów. Na tropie legnickiego rzeźbiarza w księstwie świdnicko-jaworskim

17:05 – dyskusja

Sobota, 22.10.2022 Muzeum Regionalne w Jaworze

10:00 – prelekcje

 • ANDRZEJ KOZIEŁ (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego) Nie tylko lojalizm i apoteoza rodu. Malarskie dekoracje pałaców na terenie księstwa świdnicko-jaworskiego w dobie baroku i ich programy ideowe.
 • MAREK KWAŚNY (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego) Kawalerowie maltańscy w Lwówku Śląskim, czyli kilka uwag o malowidle Johanna Jacoba Eybelwiesera Młodszego Koronacja Marii i jego fundatorze
 • JOANNA BŁOCH (Uniwersytet Wrocławski) Barokowe portrety graficzne duchownych księstwa świdnicko-jaworskiego
 • RADOSŁAW SKOWRON (Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy) Pallas Silesia. Świdnicka astronom Maria Cunitia (1610–1664)

11:20 – dyskusja

11:35 – przerwa kawowa

11:55 – prelekcje

 • ELŻBIETA GAJEWSKA-PROROK (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), ALEKSANDRA J. KASPRZAK (Muzeum Narodowe w Warszawie) Dzieje księstwa świdnicko-jaworskiego w tematach ikonograficznych dekoracji pamiątkowych szkieł śląskich z XVIII wieku
 • MIROSŁAW SZKIŁĄDŹ (Muzeum Regionalne w Jaworze) Tabliczki woskowe – unikatowa kolekcja w zbiorach Muzeum Regionalnego w Jaworze
 • TERESA CHOŁUBEK-SPYT (Muzeum Regionalne w Jaworze) Obrazki malowane na szkle – zapomniane dziedzictwo księstwa świdnicko-jaworskiego

12:55 – dyskusja

15:00 – prelekcje

 • MAŁGORZATA OGONOWSKA (Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze) Tkactwo na terenie księstwa świdnicko-jaworskiego. Historia, surowce, tkaniny
 • GRZEGORZ SOBEL (Oddział Dokumentacji Śląskiego Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Wrocławski) Jauersche Bratwurst – z dziejów zapomnianego artefaktu kultury niematerialnej księstwa świdnicko-jaworskiego
 • AGATA KUBALA (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego) „Świątynia Apollina” na jeleniogórskim Helikonie w kontekście europejskiej antykomanii drugiej połowy XVIII wieku
 • BARBARA SALIJ-HOFMAN (Uniwersytet Wrocławski) Recepcje dawnych wzorców we współczesnej sztuce w przestrzeni miejskiej Świdnicy

16:20 – dyskusja i podsumowanie obrad

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wysłuchania interesujących referatów.

Wstęp wolny.

print