Dworzec PKP wkrótce przestanie straszyć

29.12.2017r.

Trwają intensywne prace remontowe na jaworskim dworcu PKP. Straszący od lat dworzec był szpetną wizytówką Jawora. Teraz to się zmieni i ten zabytkowy obiekt odzyska swój dawny blask i świetność. Pojawi się nowa elewacja, wnętrze będzie pełniło funkcje użyteczności publicznej, znajda się tam poczekalnia, kasy toalety oraz powierzchnie biurowe. Zagospodarowana zostanie również przestrzeń wokół dworca wzbogacona o nową zieleń, ławki, fontannę i oświetlenie. Remont ma się zakończyć w do końca 2018 roku. Inwestycja kosztować będzie ponad 15 milionów złotych.

Porozumienie zawarte w 2015 roku pomiędzy Gminą Jawor a PKP zakładało wspólną realizację projektu przebudowy dworca kolejowego w Jaworze. Kolejne miesiące poświęcone były na konsultacje i uzgodnienia z projektantem. Ostatecznie wspólna praca przyniosła efekt w postaci rozpoczęcia remontu jaworskiego dworca. Odbywają się cykliczne rady budowy z udziałem przedstawicieli PKP S.A. oraz wykonawcy remontu dworca. W spotkaniach uczestniczy również burmistrz Emilian Bera wraz z pracownikami Wydziału Infrastruktury i Rozwoju jaworskiego urzędu. Na zebraniach na bieżąco przedstawione są sprawy organizacyjne i koordynacyjne związane z realizacją przebudowy dworca kolejowego w Jaworze.

– Rozpoczęcie przebudowy dworca kolejowego w Jaworze do doskonała wiadomość dla mieszkańców, turystów odwiedzających nasze miasto oraz miłośników kolei. Cieszymy się, że to miejsce znów będzie tętniło życiem, a budynek dworca wreszcie przestanie być szpetną wizytówką Jawora. To wszystko się zmieni dzięki decyzji PKP. Serdecznie gratuluję i dziękuję jako burmistrz miasta na terenie, którego terenie znajduje się dworzec. – mówi Emilian Bera, Burmistrz Jawora.

Roboty budowlane obejmować będą cały budynek dworca z zachowaniem jego formy zewnętrznej przy zmianie układu funkcjonalnego wewnątrz. Inwestycja polegać będzie m.in. na wymianie instalacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu przyłączy, renowacji elewacji oraz robotach dachowych, wprowadzeniu monitoringu wizyjnego oraz podłączeniu do miejskiej sieci cieplnej. Zakres prac przewiduje również przebudowę budynku toalet, rozbudowę istniejącej drewnianej wiaty, która przylega do budynku, budowę stacji transformatorowej, a także wykonanie rozbiórki budynku pawilonu, który jest pustostanem. Przed dworcem pojawi się fontanna oraz zostaną wyznaczone miejsca postojowe dla samochodów, pojawią się też stojaki dla rowerów.

print