Dotacje unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

04.09.2018r.

Gmina Jawor informuje o możliwości skorzystania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  mogą korzystać instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,  przedsiębiorcy.

Szczegóły na plakacie ⇒ magazyn_popc_wparcie_08-2018_v.2

print