CZASOWE WSTRZYMANIE ODBIORÓW ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

26.09.2019r.

CZASOWE WSTRZYMANIE ODBIORÓW ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

NA TERENIE MIASTA JAWORA

W związku ze znacznym wzrostem ilości odpadów wielkogabarytowych dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce informujemy, że począwszy od miesiąca czerwca 2019 r. na terenie miasta Jawora wstrzymana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zakład poinformował Gminę Jawor o braku możliwości dalszego przyjmowania odpadów gabarytowych ze względu na ograniczenia powierzchniowe w obrębie zakładu i przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa pożarowego.

Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych przy kontenerach na odpady komunalne. Istnieje tylko możliwość indywidualnego dostarczenia odpadów przez mieszkańców do PSZOK w Jaworze przy ul. Słowackiego 32.

Odpady, które zostały już wystawione przy śmietnikach należy przekazać do PSZOK, tel. 76 870 48 77.

W przypadku wznowienia mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych przez firmę odbierającą odpady, Gmina Jawor zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić mieszkańców miasta Jawora o powyższym. Przepraszamy za utrudnienia.