CZASOWE WSTRZYMANIE ODBIORÓW ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA JAWORA

28.05.2019r.

CZASOWE WSTRZYMANIE ODBIORÓW ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA JAWORA

W związku ze znacznym wzrostem ilości odpadów wielkogabarytowych dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce informujemy, że począwszy od miesiąca czerwca 2019 r. na terenie miasta Jawora zostaje wstrzymana zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zakład poinformował Gminę Jawor o braku możliwości dalszego przyjmowania odpadów gabarytowych ze względu na ograniczenia powierzchniowe w obrębie zakładu i przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa pożarowego. Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych przy kontenerach na odpady komunalne. Istnieje tylko możliwość indywidualnego dostarczenia odpadów przez mieszkańców do PSZOK w Jaworze przy ul. Słowackiego 32.

W przypadku wznowienia mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych przez firmę odbierającą odpady, Gmina Jawor zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić mieszkańców miasta Jawora o powyższym. Przepraszamy za utrudnienia.

print