Cukiernicy z Francji na praktykach w Jaworze

12.03.2019r.

Uczniowie szkół zawodowych z francuskiego Bordo (Bordeaux), ramach projektu pt. „Profesjonalna mobilność praktykantów piekarni i cukierni w Polsce”, przyjechali do Jawora na praktyczną naukę zawodu.

W projekcie udział bierze 8 osób i 2 opiekunów, w tym jeden z Polski. Jedna z uczestniczek także pochodzi z Polski ale od kilku lat mieszka we Francji i tam się uczy zawodu cukiernika a teraz także doskonale pomaga pozostałym w porozumiewaniu się w piekarni lub cukierni. Przez dwa tygodnie młodzież z Francji będzie odbywała praktykę w firmie Martex Furtak, ucząc się wypieku nowych gatunków chleba i ciast pod okiem mistrza Stanisława Furtaka. Całą grupa w piekarni opiekuje się Pan Marek Furtak, natomiast w cukierni Pan Paweł Furtak.

W piątek, 8 marca cała grupa wspólnie z p. Stanisławem Furtakiem spotkała się z Burmistrzem Jawora, który wszystkim paniom, zgodnie z tradycją złożył życzenia i obdarował różą.

W poniedziałek, 11 marca uczniowie mieli zajęcia z panem Kazimierzem Rakiem, który przyjechał specjalnie z Rzeszowa, żeby nauczyć francuskich cukierników robienia dekoracyjnych róż z cukru oraz pralinek, które są jego specjalnością.

Projekt jest wynikiem długoterminowej współpracy między INSTITUTEM DES SAVEURS (INSAV) a Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu oraz Stanisława Furtaka i Pana Perneta. INSAV to ośrodek szkoleniowy mieszczący się w Bordo (Bordeaux), który co roku kształci prawie 700 uczniów. Szkolą m.in. piekarzy i cukierników oraz organizują staże zagraniczne od 2010 r. w kilku krajach Unii Europejskiej, w tym Polsce.

print