Aktualności

[Informacja]: PROGRAM Rodzina 500+ na okres 2021/2022 trwający od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

30.03.2021r.
Od dnia 01 kwietnia 2021 r. przed wejściem do Biura Obsługi Klienta zostaną udostępnione druki wniosków o świadczenie wychowawcze.   Prosimy o szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosków, aby nie pomijać żadnych rubryk.   Ułatwi to szybsze rozpatrywanie, bez konieczności wzywania Państwa do ich poprawy, bądź uzupełnienia.   Wypełnione wnioski można złożyć również od 01 kwietnia br.: – wrzucając do skrzynki podawczej przez wejściem do Biura Obsługi Klienta, lub – przesłać za pośrednictwem poczty polskiej   Zachęcamy jednak do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów bankowych i profilu zaufanego.

[Komunikat]: Nowy numer konta bankowego.

31.12.2020r.
Informujemy, że po Nowym Roku zmienią się numery kont bankowych obsługujących Gminę Jawor. Dotyczyć one będą płatności za wodę, śmieci, podatki, użytkowanie wieczyste i dzierżawy. Do tej pory Gminę obsługiwał Bank BNP Paribas. Od nowego roku będzie to Bank Spółdzielczy. Prosimy dokonując opłat – o zwrócenie szczególnej uwagi na numery kont na nowych fakturach lub decyzjach. Za niedogodności przepraszamy. Nowy numer konta: https://jawor.bip.net.pl/?c=90

[Komunikat]: Przerwa w dostawie wody.

16.12.2020r.
KOMUNIKAT PRZERWA W DOSTAWIE WODY Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w związku prowadzonymi pracami przy przebudowie ul. Kuzienniczej i Lubińskiej w Jaworze, w dniu 17 grudnia (czwartek) będzie usuwana kolizja sieci wodociągowej z kanalizacją deszczową. W związku z tym w godzinach od 7-16 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców: Lubińska: Hanoi oraz bud. nr 2, 4, 8, dz. 66, Kwiatowa: bud. 1, 2, 3, 4, Może wystąpić obniżone ciśnienie lub brak wody na pozostałych budynkach na ul. Kwiatowej w tym na obiektach wchodzących w skład stacji Omega.    

[Komunikat]: Pomoc dla posiadacza chryzantem. Złóż wniosek do 06.11.2020

03.11.2020r.
Do dnia 06.11.2020 r. posiadacze chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Pomoc będzie udzielana posiadaczowi co najmniej: 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku lub 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku. O pomoc może ubiegać się posiadacz chryzantem będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 […]

POKONAŁEŚ COVID-19? POMÓŻ INNYM WYZDROWIEĆ ODDAJĄC SWOJE OSOCZE.

22.10.2020r.
Epidemia COVID-19 wciąż trwa, a nawet niestety przybiera na sile. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zwraca się z gorącą prośbą do osób, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2 o oddawanie osocza. Ratunkiem dla ciężko chorych może być podawanie osocza od osób: które zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT (wymaz z nosogardzieli); po zakażeniu SARS-CoV-2, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo zakończenia izolacji; u których stwierdzono przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej […]

[Komunikat]: Ograniczenia w poruszaniu się po Urzędzie Miejskim

20.10.2020r.
Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Jawora, decyzją Burmistrza zostały wprowadzone ograniczenia w poruszaniu się po Urzędzie Miejskim, więcej informacji na plakacie⤵️   UWAGA! Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Jawora, decyzją Burmistrza, w okresie: od 21 października zostały wprowadzone ograniczenia w poruszaniu się po Urzędzie Miejskim, zmiany nastąpiły w Biurze Obsługi Klienta. Są to działania o charakterze ostrożnościowym i prewencyjnym. Pracownicy Urzędu są do dyspozycji drogą mailową oraz telefoniczną. W sprawach pilnych możliwe jest również umówienie wizyty.  Dane kontaktowe: ☎  +48/76 870-20-21                                ?Adres skrytki e-PUAP: /Jawor/skrytka ☎  +48/76 870-22-01                                ?e-mail: um@jawor.pl                    Fax +48/76 870-22-02   Apelujemy, aby ograniczyć wizytę w […]

[Komunikat]: Szkoła Podstawowa nr 5 odwołuję zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w dniach 15, 16 października.

14.10.2020r.
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną i ze względu na kolejny potwierdzony przypadek zakażenia Covid 19 u pracownika szkoły, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze po uzgodnieniu z PSSE w Jaworze i organem prowadzącym zarządza w dniach 15, 16 października dni wolne z puli dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Jednocześnie informuję, że w tych dniach czynna będzie świetlica szkolna w godzinach od 6.30 – 16.00 dla uczniów nie mających zapewnionej opieki w domu. Proszę również o samokontrolę i monitorowanie swojego stany zdrowia. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy proszę od razu kontaktować się z lekarzem. Decyzje […]

[Komunikat]: Burmistrz ogłasza pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze Jawora.

14.10.2020r.
Burmistrz ogłasza pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze Miasta Jawora. Decyzja została podyktowana złą sytuacją meteorologiczną, prognozowanymi opadami i przyrostem wody w rzekach. Przeprowadziliśmy analizę w ramach zwołanego Gminnego Sztabu Kryzysowego i na tą chwilę pragniemy uspokoić mieszkańców. Prognozy na najbliższe godziny nie są jednak korzystne stąd prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności. Nasze służby monitorują sytuację w mieście oraz stan wód w rzekach i będziemy reagować na bieżąco.