[Ankieta]: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej // Ankietę do wypełnienia przez mieszkańców.

09.06.2022r.

Szanowni Państwo,

W związku z  pracami nad Strategią ZIT AW (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej) publikujemy poniżej ankietę do wypełnienia przez mieszkańców, która będzie pomocna przy diagnozie oraz jest elementem włączenia społecznego (bardzo podkreślane przez Komisję Europejską).

[ANKIETA]: https://swotzitaw.webankieta.pl/

Zapraszamy podmioty publiczne, prywatne oraz partnerów społeczno – gospodarczy ch m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji do wypełnienia ankiety, która będzie pomocna w określeniu silnych, słabych stron, szans i zagrożeń oraz zostanie  wykorzystana w pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (Strategia ZIT AW).

Strategia  ZIT AW jest niezbędna w związku z wydatkowaniem środków UE m.in. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Terytorialnie obszar  Aglomeracji Wałbrzyskiej  tworzą następujące gminy:

Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jawor, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra gm. m., Kamienna Góra gm. w., Lubawka, Marcinowice, Męcinka, Mieroszów, Mściwojów, Nowa Ruda gm. m., Nowa Ruda gm. w., Paszowice, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świdnica gm. m., Świdnica gm. w., Świebodzice, Walim, Wałbrzych, Wądroże Wielkie, Żarów.

Ankieta jest anonimowa.
Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z instrukcjami podanymi przy każdym pytaniu.

Uprzejmie prosimy aby wskazywane przez Państwa zjawiska miały charakter ponadlokalny występujący na terenie szerszym niż obszar jednej gminy.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 24.06.2022 r.

Nie powinno to zająć więcej niż 20 minut.

Dziękujemy.

print