51 Rajd Jaworski oraz 26 Święto Cyklistów

09.05.2019r.

REGULAMIN

 1. CELE RAJDU

propagowanie najwyższych wartości związanych z krajoznawstwem i turystyką, dbałość o kulturę i przyrodę

budowanie więzi międzypokoleniowej i obchody Roku Młodych – z PTTK wspólnym szlakiem

kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku i rekreacji

              – popularyzacja rekreacji , sportu rowerowego oraz turystyki pieszej

poznawanie walorów krajoznawczych Krainy Wygasłych Wulkanów

 

 1. ORGANIZATORZY i współorganizatorzy

– Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze

– Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Jaworze

– Komenda Powiatowa Policji w Jaworze

– Szkoła Podstawowa w Wiadrowie

– Urząd Gminy w  Paszowicach

sponsorzy: Urząd Miasta w Jaworze

                   Starostwo Powiatowe w Jaworze

ZG PTTK w Warszawie

Spółka „KG  TRADING” w Legnicy

Urząd Gminy w Paszowicach

 

 1. KIEROWNICTWO RAJDU

– Komandor rajdu: Leszek Drabczyk (kontakt telefoniczny  795 446 266)

            – Honorowy Komandor rajdu: Henryk Antkowiak

– Zastępca Komandora: Bogusław Golonka

            – Sekretariat-kwatermistrzostwo:  Aleksandra Drabczyk, Michalina Drabczyk

            – Kierownicy tras: Anna Orda, Andrzej Kowalik, Iwona Zielińska, Eugeniusz Zwierzchowski, Krzysztof Skalik

 1. CZAS I MIEJSCE RAJDU

– Rajd odbędzie się 24 – 25 maja 2019 r. na trasach  pieszych, rowerowych  i dowolnych

– Miejsce zakończenia Rajdu Jaworskiego – Słoneczna Łąka w Wąwozie Myśliborskim  25.05.2019, godz.11.30   – zbiórka wszystkich grup rajdowych  (na Słonecznej Łące będą odbywały się konkursy rajdowe, wyścigi rowerowe i  zabawy  towarzyszące)

 1. TRASY RAJDOWEpiesze lub rowerowe

– dwudniowe 24 – 25 maja 2019 r.

 1. Strzegom– Krzyżowa G.- Żółkiewka – Żelazów – Gross-Rosen – Kostrza – Borów –Dzierżków –
  Bolkowice-Cicha Bartna (lub Pogwizdów –schronisko młodzieżowe) – Kwietniki – Grobla Radogost – Kłonice  – Bazaltowa – Rataj – Myślibórz -Wąwóz Myśliborski
 2. Jawor – Piotrowice- Chełmiec – Chełmiec Raczyce (Chata pod Lipą PTTK) – Myślinów – Wąwóz Myśliborski

jednodniowe: 25.05.2019  r.

 1. Jawor – Rataj – Myślibórz
 2. Jawor – Paszowice- Bazaltowa – Rataj –Myślibórz
 3. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia i wpisowe należy dokonać w terminie do 14.05.2019 (wtorek) w O/PTTK   Jawor ul, Legnicka 3, tel.076 870 21 35 lub w kantorze Jawor ul. Legnicka 3  (Zgłoszenia należy dokonać na kartach  zgłoszeń z podpisem kierownika  drużyny). Liczba miejsc na trasach  dwudniowych z noclegami ograniczona. O przyjęciu drużyny na rajd decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo maja członkowie SKKT PTTK

Wpisowe (bez kosztów noclegu i transportu ) wynosi:

– członkowie SKKT PTTK   –  10  zł

– dorośli członkowie PTTK oraz  młodzież szkolna niezrzeszona w PTTK  – 15 zł

– pozostali: 18 zł

.           Wpisowe nie będzie zwracane w przypadku rezygnacji z rajdu po 21.05 lub nie przybycie uczestnika na rajd.

Uczestnik otrzymuje:

– okolicznościowy znaczek rajdowy

– potwierdzenie zdobycia punktów do odznak turystyki kwalifikowanej

– opiekę przodownika TP PTTK

– możliwość wygrania nagród w konkursach turystycznych i grach terenowych

– udział w ognisku rajdowym (kiełbaska, napój, chleb)

.             Noclegi do uzgodnienia

Chata pod Lipą – Chełmiec Raczyce –L. Drabczyk  tel. 661924124

Schronisko w Pogwizdowie – tel.76 870 11 13 GOK w Paszowicach

Schronisko Młodzieżowe w Jaworze ul. Starojaworska 7 tel.870 88 86

 

 1. KONKURSY:

W czasie trwania rajdu odbędą się konkursy :

– „Znam Ziemię Jaworską”

– „Znam przepisy ruchu drogowego”-przygotowywany i prowadzony przez policjantów z KPP w Jaworze

– konkurs piosenki turystycznej (piosenki  z własnym tekstem nawiązującym do Rajdu Jaworskiego)

– gry i zabawy sprawnościowe, konkursy niespodzianki

– rowerowy tor przeszkód,jazda na czas

 

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE

– wszyscy uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się  we własnym zakresie (nie dotyczy członków PTTK z opłaconą składką członkowską na 2019 rok)

– podmioty zgłaszające uczestników muszą zapewnić kierownika drużyny posiadającego uprawnienia do prowadzenia grup turystycznych (1 opiekun na 10 uczestników –  nie opłaca wpisowego)

– wszystkie wyrządzone szkody pokrywają we własnym zakresie uczestnicy bądź podmioty zgłaszające

– uczestników obowiązuje Karta Turysty oraz przepisy o zachowaniu się w lasach, rezerwatach przyrody, ruchu drogowym.

 

Każdy uczestnik powinien posiadać :

– dokument potwierdzający tożsamość

– prowiant na czas trwania rajdu

– wygodny ubiór do turystyki pieszej górskiej(z uwzględnieniem zmiany pogody)

– pisemną zgodę rodziców na udział w konkursach rowerowych, w przypadku udziału w tych konkursach

 

Każda drużyna powinna posiadać:

– mapkę turystyczną Wzgórza Strzegomskie, Góry i Pogórze Kaczawskie, P.K. „Chełmy”

– apteczkę pierwszej pomocy (z właściwym wyposażeniem)

 

Organizator nie zapewnia środków transportu  na powrót do Jawora.

 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa rajdu.

 

Rajd przeznaczony jest dla członków i sympatyków Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej  w Jaworze i nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji i jest imprezą non- profit.

 

 

Spotkajmy się wszyscy na turystycznych szlakach – dzieci, młodzież i seniorzy.

Zapraszamy całe turystyczne wędrujące rodziny do wspólnej zabawy. Wędrować każdy może J!

print