07.02.2019r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a przez Międzyzakładowy Robotniczy Klub Sportowy „KUŹNIA”  na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Halowych Turniejów Piłki Nożnej dla dzieci pod Patronatem Burmistrza Miasta Jawora – Kuźnia CUP 2019

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić swoje uwagi
w sprawie oferty. Uwagi należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 14 lutego 2019 r.

Pobierz

oferta Kuźnia