Aktualności

[Jaworski Budżet Obywatelski]: Zasady głosowania nad projektami w ramach Budżetu Obywatelskiego

01.07.2019r.
  OSOBY UPRAWNIONE DO GŁOSOWANIA –  mieszkańcy Gminy Jawor, którzy ukończyli 16 lat najpóźniej w dniu 5 lipca 2019 r. SPOSÓB GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI:  w formie papierowej: za pomocą papierowych KART DO GŁOSOWANIA w kolorze zielonym i żółtym, wrzuconej do urny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze, w godzinach urzędowania, po weryfikacji uprawnienia do udziału w głosowaniu dokonanej przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jaworze na podstawie okazanego dokumentu tożsamości: dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji studenckiej bądź legitymacji uczniowskiej, po pokwitowaniu odbioru karty do głosowania przez złożenie podpisu na liście osób uprawnionych, elektronicznie: aby oddać głos […]

[Jaworski Budżet Obywatelski]: Wykaz projektów

01.07.2019r.
Burmistrz Miasta Jawora zaprasza do zapoznania się z projektami, które przeszły pozytywną weryfikację. Już od 12 do 19 lipca br. mieszkańcy Jawora, którzy ukończyli 16 lat będą mogli oddać po jednym głosie – na mały i duży projekt. Głosowanie odbędzie się w formie papierowej za pomocą kart do głosowania dostępnych w wyżej wymienionych dniach w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze lub w formie elektronicznej za pomocą konta profilu zaufanego na platformie https://ekonsultacjejawor.eboi.pl Wykaz projektów zamieszczony jest w Informacji Burmistrza Miasta Jawora z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia głosowania nad projektami  w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku […]

[Jaworski Budżet Obywatelski]: Losowanie kolejności projektów na liście

26.06.2019r.
Publiczne losowanie w celu określenia kolejności projektów na liście projektów do głosowania zgłoszonych w ramach Jaworskiego Budżetu Obywatelskiego przeprowadzone zostanie dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 8:00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Jaworze (II piętro).