Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś. P. Pana JANA PACAKA

09.08.2019r.

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś. P. Pana JANA PACAKA twórcy i wieloletniego Prezes Banku Żywności w Jaworze, znanego jaworskiego działacza i społecznika, oddanego środowisku osób ubogich i potrzebujących, Honorowego Obywatela Miasta Jawora.

Ś. P. Pan Jan Pacak zasadniczą część swojego życia poświęcił działalności społecznej i charytatywnej. W 1990 roku współtworzył, wraz z panem Jackiem Krajewskim, Jaworskie Stowarzyszenie Pomocy Ludziom. W 1992 roku w strukturach funkcjonującego stowarzyszenia powstało koło pod nazwą Bank Żywności i Sprzętu, zajmujące się pozyskiwaniem żywności i innych dóbr materialnych. Był inicjatorem i współtwórcą Federacji Polskich Banków Żywności oraz brał czynny udział w powstawaniu i rozwoju idei banków żywności w całym kraju.

Za wszechstronną działalność społeczną i charytatywną oraz zasługi na rzecz miasta i mieszkańców Jawora, w 2015 roku społeczność Miasta Jawora uhonorowała śp. Pana Jana Pacaka zaszczytnym tytułem Honorowego Obywatela Miasta Jawora.

Jego śmierć jest dla nas wszystkich bolesna, ponieważ odeszła osoba, która niezłomnie pracowała na rzecz naszego miasta, stanowiąc wzór do naśladowania i symbol człowieka o wielkim sercu.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia i otuchy.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach naszych”

print