[ARiMR]: Wniosek o dopłaty w roku 2019 obowiązkowo przez internet.

22.02.2019r.

Podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności w 2019 roku:
1. Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018.
2. Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018
W 2019 roku w przypadku, gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 nie uległy zmianie, można zamiast Wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018.
Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
– jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
– wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
– premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 roku i chce ubiegać się w 2019 roku o te same płatności co w roku 2018. Oświadczenia nie może złożyć rolnik, który ubiegał się we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 o inne płatności niż te wymienione powyżej.

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 składa się w terminie od 15 lutego do 14 marca 2019 r. na formularzu udostępnionym na stronie www.arimr.gov.pl . Termin ten nie podlega przywróceniu, co oznacza, że Oświadczenie złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku, gdy po złożeniu Oświadczenia w gospodarstwie wystąpiły zmiany w zakresie wnioskowania lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) lub działek rolnych, należy złożyć zmianę do wniosku w terminie do 31 maja 2019 r. Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2018 roku.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę www.arimr.gov.pl lub do Biura Powiatowego ARiMR w Jaworze ul. Starojaworska 91 tel. 76 871 30 20

print