Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, zaprasza na darmowe szkolenie.

16.06.2020r.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z kancelarią DZP Domański Zakrzewski Palinka sp. k. zaprasza państwa na bezpłatne webinarium organizowane w cyklu „wtorki przy prawie”:

 

„Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jak się przygotować, na co zwrócić uwagę?”, które odbędzie się 23 czerwca 2020 r. w godz. 11:00 do 12:30.

 

Kontrola przeprowadzana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych to jedno z podstawowych narzędzi badania zgodności podejmowanych przez administratorów danych osobowych działań z wymogami wynikającymi z przepisów. Poza planowanymi kontrolami UODO, często mają one również miejsce w przypadku występowania naruszeń bezpieczeństwa ochrony danych. Najczęściej dotychczas kontrolowane obszary to monitoring wizyjny oraz kwestie związane z prowadzeniem rekrutacji. Nie należy również zapominać, że na styku ochrony danych osobowych z prawem pracy – również Państwowa Inspekcja Pracy interesuje się aspektami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych pracowników.

Celem webinarium jest przedstawienie przez praktyka, który uczestniczył w wielu kontrolach PUODO (kiedyś GIODO) przebiegu takiej kontroli, wraz z podaniem przykładów zdarzeń i sytuacji, tak aby uczestnicy spotkali nabyli praktyczną wiedzę co i jak przygotować do takiej kontroli.

 

Agenda merytoryczna:

> rodzaje kontroli PUODO

> zawiadomienie o kontroli

> uprawnienia kontrolujących i kontrolowanego

> protokół z kontroli / zastrzeżenia do protokołu

> kontrola i co dalej?

 

 Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja na spotkanie za pośrednictwem umieszczonego poniżej zaproszenia.

print