„Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”

21.01.2020r.

Do 31 stycznia br. mikro, mali, średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski w ramach konkursu „Travel Grants”. Dofinansowanie w wysokości do 1200 euro, na sfinansowanie kosztów transportu,  mogą otrzymać firmy, które poszukują partnerów i chcą nawiązać międzynarodowe partnerstwo w celu realizacji Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie można otrzymać na podróż zagraniczną do Norwegii (polscy przedsiębiorcy) albo do Polski (podmioty prawa norweskiego) w celu poszukiwania i nawiązania międzynarodowego partnerstwa.

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii jest bardzo ważnym elementem Programu ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie dofinansowania w obszarach:

Ile wynosi wsparcie?

Wnioskujący mogą otrzymać jednorazowo wsparcie w kwocie  1200 euro – jest to kwota zryczałtowana co oznacza, że nie trzeba rozliczać kosztów poszczególnych wydatków.

Więcej informacji: Wsparcie na utworzenie partnerstwa (Travel Grants)

print