Nabór do szkół podstawowych

28.03.2019r.

1 kwietnia  br. rozpoczyna się nabór do jaworskich publicznych szkół podstawowych.

Rodzice, którzy zapisują dziecko do  klasy I szkoły obwodowej  wypełniają elektronicznie „ZGŁOSZENIE”, po wypełnieniu należy je wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej od dnia 01.04. do 12.04.2019 r.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do klasy I sportowej /akrobatyka SP nr 5 i pływanie SP nr 1 /wypełniają elektronicznie „ZGŁOSZENIE„, po wypełnieniu należy je wydrukować, podpisać i złożyć w szkole od dnia 01.04 do 12.04.2019 r.

Rodzice wypełniają elektronicznie tylko jedno ,, ZGŁOSZENIE”

RODZICE UCZNIÓW KLAS IV i VII KONTYNUJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do klasy IV* sportowej /siatkówka – piłka nożna/  do Szkoły Podstawowej nr 2 wypełniają „WNIOSEK” dostępny w szkole macierzystej
i składają  go w Szkole Podstawowej nr 2 do dnia 12.04.2019 r.

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, którzy chcą zapisać dziecko do klasy VII ogólnodostępnej Szkoły Podstawowej nr 2  wypełniają „WNIOSEK” dostępny w szkole macierzystej  i składają w Szkole Podstawowej nr 2 do dnia 12.04.2019 r.

Szczegółowe informacje, instrukcja  dla rodziców znajduje się   na stronie http://www.nabor.pcss.pl/jawor/, stronach internetowych  szkół i Urzędu Miejskiego
w Jaworze. Ponadto przy rekrutacji pomocy  udzielają szkoły i Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Jaworze przy ul. Zamkowej 2.

 

*klasa sportowa może być utworzona jeżeli zgłosi się minimum 20 uczniów.

print