Komunikat Burmistrza Jawora

10.10.2019r.

Burmistrz Miasta Jawora informuje, że Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 197 wprowadził drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r. do godz. 23:59.
Oznacza to zagrożenie terrorystyczne dotyczące systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej.
Podczas obowiązywania stopnia alarmowego realizowane są przedsięwzięcia określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

print