[Kampania]: Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dźwigaj z głową

09.11.2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze wspierając działania prowadzone przez Krajowy Punkt Centralny informuje o kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dźwigaj z głową”.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy prowadzi dwuletnią kampanię
pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, wspieraną przez instytucje UE i europejskich partnerów społecznych oraz koordynowaną na szczeblu krajowym za pośrednictwem sieci krajowych punktów centralnych Agencji. Celem zaplanowanej na lata 2020–2022 kampanii „Dźwigaj z głową” jest podniesienie świadomości w zakresie problemu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą, potrzeby zarządzania tym problemem oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom
w tym obszarze. Z wieloletnich badań naukowych wynika, że zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego stanowią jedną z głównych przyczyn zwolnień chorobowych i przechodzenia
na wcześniejszą emerytur.

Zapotrzebowanie na materiały informacyjne i promocyjne kampanii można zgłosić przy wykorzystaniu formularza, który jest dostępny na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
w zakładce: Wydarzenia/KAMPANIE.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonych działań przez Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz dostępności materiałów promocyjnych można uzyskać pod numerem: 22/ 623 36 77 (CIOPPIB).

Dodatkowe informacje oraz filmy instruktażowe nt. kampanii znajdują się na stronie: https://www.healthyworkplaces.eu/all-ages-splash-page/, https://www.facebook.com/dzwigajzglowa/

>>> Zaproszenie do składania wniosków

print