Czyste powietrze – EKOdopłaty

26.09.2018r.

Z dniem 19.09.2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania jest wymiana starych źródeł ciepła – pieców
i kotłów na paliwa stałe/zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu priorytetowego. Ponadto, w zakres dofinansowania można zaliczyć zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, które mogą zostać dofinansowane do 100% (wyłącznie
w formie pożyczki) oraz w przypadku budynków istniejących prace dotyczące zmniejszenia energochłonności budynku (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o.
i c.w.u., montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła).

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2029 r. do godz. 24.00.

Wszelkie materiały dotyczące Programu (m.in. regulamin, wzory dokumentów) oraz więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jaworze, pokój nr 5, tel. 76/870-20-21 wew. 110

Szczegółowy Regulamin Programu dostępny jest na portalu Beneficjenta:

https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja

 

print