Aktualności

Dotacje unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

04.09.2018r.
Gmina Jawor informuje o możliwości skorzystania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  mogą korzystać instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,  przedsiębiorcy. Szczegóły na plakacie ⇒ magazyn_popc_wparcie_08-2018_v.2

Uwaga! zakłócenia w dostawie wody

28.08.2018r.
CIEPŁO-JAWOR Spółka z o.o. informuje, że z uwagi na konieczność wykonania pilnych prac związanych z: Przyłączeniem do sieci ciepłowniczej nowego kotła, Wymianą zaworów kulowych na magistrali ciepłowniczej, od dnia 03.09.2018 r. godz. 07:00 do dnia 04.09.2018 godz. 07:00 mogą wystąpić zakłócenia w dostawie ciepłej wody. Dostawca ciepła dołoży wszelkich starań, aby zakłócenia w dostawie ciepłej wody trwały możliwie najkrócej. Powyższa informacja dotyczy wszystkich obiektów, do których ciepło jest dostarczane z systemu ciepłowniczego miasta Jawor.   Wiesław Sowa Dyrektor ds. Technicznych i Eksploatacji Tel.: 510 345 184   do pobrania: dostawa ciepłej wody