„Absens carens” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska.

02.09.2021r.

Weź bezzwrotną dotację w swoje ręce! Ponad 41 000 zł na założenie firmy!

Miło nam poinformować, iż od czerwca 2021 r. Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor spółka z o.o. rozpoczyna realizację projektu pn. „Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska, działanie RPDS.08.03.

W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 41 694,16 zł . Przyznamy aż 95 takich dotacji!!!

Wsparciem zostaną objęte osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • w wieku od 30 rok życia;
 • są:
 1. a)bez zatrudnienia w tym w  szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie), lub
 2. b)imigrantami oraz reemigrantami/os. ubogimi pracującymi/os. odchodzącymi z rolnictwa i ich rodzinami/os. zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;
 • zamieszkują w rozumieniu KC na obszarze województwa dolnośląskiego.

Zapraszamy do projektu osoby bezrobotne  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W szczególności preferowane będą osoby (po +5 dodatkowe punkty na etapie rekrutacji):

 • długotrwale bezrobotne,
 • zamieszkałe na obszarach wiejskich,
 • po 50 r. życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • o niskich kwalifikacjach.

Do projektu zostanie zrekrutowanych 96 osób w tym 57 kobiety  i 38 mężczyzn. Co najmniej 39 uczestników projektu będzie osobami zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) obszary wiejskie.

Wsparcie:

 • bezpłatne szkolenia – 40 godzin szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • bezpłatne doradztwo eksperta dotacyjnego (pomoc w pisaniu biznesplanu 3 godz. na uczestnika projektu)
 • 82 dotacji inwestycyjnych w kwocie maksymalnie 23 050,00 zł netto
 • 82 dotacji w ramach finansowego wsparcia pomostowego – 1800,00 zł netto przez okres 12 miesięcy (łącznie aż 21 600,00 zł netto)

REKRUTACJA DO PROJEKTU: 

W dniach od 25.08.2021 do 19.09.2021

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

 Szczegóły:  zadzwoń:  500 520 027,     www.euro-concret.pl/dotacje30plus

www.fb.com/euroconcret,   www.instagram.com/euro_concret )

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

print