[13.12.]: Zakończenie sezonu turystycznego 2019- spotkanie pokoleń.

10.12.2019r.

13 grudnia 2019 r. o godz.16.30 w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych przy ul. Starojaworskiej 7, już po raz 53 odbędzie się podsumowanie sezonu turystycznego przez turystów zrzeszonych w Oddziale PTTK Ziemi Jaworskiej.

W spotkaniu pokoleń biorą udział, zarówno młodzi członkowie ze Szkolnych Kół Turystyczno-Krajoznawczych, jak i nestorzy turystyki oraz przedstawiciele władz samorządowych i instytucji wspierających nasze działania.

Spotkanie jest również okazją do podsumowania rocznych działań oraz wyróżnienia osób, które najaktywniej uczestniczyły w życiu turystycznym oraz promowały turystykę i krajoznawstwo.

print