Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu dokumentu pn. „plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta jawora do roku 2030”

15.11.2021r.