[Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia]: Współpraca gminy z klubami sportowymi

08.01.2021r.

Początek roku jest szczególnie ważny dla trenerów i działaczy sportowych. Gmina Jawor w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych rozpatruje oferty złożone przez kluby o dotacje. Dla większości zespołów dotacja jest podstawowym źródłem funkcjonowania, umożliwia prowadzenie szkoleń, treningów, realizację wyjazdów, czy zakup niezbędnego sprzętu.

Z dostępnych informacji wynika, że kluby niewiele środków pozyskują od sponsorów. Ci zaś oczekują przede wszystkim współpracy oraz osiągnięć sportowych i tego samego oczekuje gmina. Pomimo stopniowego wzrostu gminnych funduszy na upowszechnianie kultury fizycznej nie zaspokoi to potrzeb sportowców, dlatego ważna jest partnerska współpraca, m.in. w zakresie pozyskiwania sponsorów i zmian organizacyjnych, szczególnie w obrębie zespołów otrzymujących największe dotacje.

Najważniejszym priorytetem dotacyjnym gminy jest wspieranie i rozwijanie sportowych pasji dzieci i młodzieży z terenu Jawora. Przyznając tegoroczne dotacje, istotna będzie prawidłowość rozliczonej ubiegłorocznej dotacji oraz poprawnie działająca struktura klubów, zgodna z obowiązującym prawem i stanowiąca gwarancję właściwie wykorzystanej dotacji. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat największy wzrost dotacji otrzymał MRKS Kuźnia Jawor: w 2015roku dotacja w wysokości 108 tys. złotych, w 2020roku – wzrost dotacji do wysokości 157 tys. złotych, następnie: Victoria Jawor – w 2015roku dotacja w wysokości 90 tys. złotych, w 2020roku – wzrost dotacji do wysokości 100 tys. złotych oraz Olimpia Jawor- w 2015roku dotacja w wysokości 80 tys. złotych i 2020roku wzrost dotacji do wysokości 113 tys. złotych, dodatkowo w związku z awansem zespołu do I ligi Klub na szkolenia otrzymał 100 tys. złotych.

print