Weź udział w bezpłatnym webinarium.

02.12.2020r.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z firmą doradczą DELOITTE zaprasza na bezpłatne webinarium:

„Wybrane aspekty dotyczące zatrudniania osób fizycznych:

(a) Podróż służbowa czy oddelegowanie pracownika?

(b) Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów pracowników twórczych,

(c) Plany motywacyjne oparte na akcjach”

które odbędzie się 7 grudnia 2020 r. od 10:00 do 12:30.

W trakcie webinaru omówimy podstawowe różnice między podróżą służbową i oddelegowaniem z uwzględnieniem konsekwencji podatkowych i w zakresie ZUS obu form wysyłania pracowników za granicę. Poruszymy także aspekty praktyczne wdrożenia i stosowania struktury wynagradzania opartej na 50% kosztach uzyskania przychodów dla pracowników twórczych wykonujących obowiązki w ramach określonych rodzajów działalności – także o wątpliwościach, które pozostały po wydaniu w tym zakresie interpretacji ogólnej przez Ministra Finansów.

Wskażemy również jakie są warunki i wybrane praktyczne wątpliwości dotyczące opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez pracowników z planów motywacyjnych opartych na akcjach.

Agenda:

  • Podróż służbowa a A1, konsekwencje PIT/ZUS podróż służbowa vs oddelegowanie – omówienie różnic w konsekwencjach w PIT i ZUS pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem.
  • 50% KUP – omówienie struktur wynagradzania opartych na przeniesieniu praw autorskich (czym jest utwór, na czym polega struktura, rodzaje działalności, które mogą korzystać z podwyższonych KUP, podstawowe zasady funkcjonowania struktury, itp.) oraz wytycznych wynikających z nowo wydanej interpretacji ogólnej MF w tym zakresie.
  • Plany motywacyjne – omówienie definicji programów motywacyjnych oraz zasad (oraz korzyści) wynikających z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT dotyczących przesunięcia momentu opodatkowania na moment zbycia akcji w przypadku programów motywacyjnych najczęściej występujących w spółkach

Link do rejestracji: Wybrane aspekty dotyczące zatrudniania osób fizycznych (clickmeeting.com)

print