Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych

27.01.2020r.

Szanowni Mieszkańcy,
prosimy o niewystawianie odpadów wielkogabarytowych na ulice miasta. Odpady wielkogabarytowe (stare meble, duże elementy metalowe, drewniane lub z tworzyw sztucznych) mieszkańcy mają obowiązek wywieźć na PSZOK, przy ul. Słowackiego 32 w Jaworze.

W przypadku zaśmiecenia terenu poza wyznaczonym terminem odbioru odpadów, powiadomiona zostanie komenda policji celem ustalenia sprawcy zaśmiecenia i ukarania.

print