Szukamy Jaworskiego Wolontariusza Roku 2019

12.11.2019r.

Jeśli znasz osobę, która bezinteresownie niesie pomoc innym, poświęca swój czas potrzebującym i chcesz docenić jej wysiłek – zgłoś ją do tytułu „Jaworski Wolontariusz Roku”. Honorowy patronat nad konkursem objął Emilian Bera Burmistrz Miasta Jawora.

Tytuł „Jaworski Wolontariusz Roku” stanowi wyróżnienie honorujące wolontariuszy podejmujących aktywność na terenie Jawora i na rzecz jego mieszkańców. Konkurs stwarza możliwość zaprezentowania działań wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwala promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz ukazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, tj. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, placówki oświatowe, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej, jednostki świadczącym opiekę medyczną oraz inne instytucje współpracujące z wolontariuszami z terenu Gminy Jawor, a także mieszkańcy Jawora.
Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 28 listopada 2019 r., a uprawnione podmioty mogą zgłosić maksymalnie 10 kandydatów do wyróżnienia. Warunkiem koniecznym jest dostarczenie w terminie wypełnionego zgłoszenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem działalności wolontariusza w ciągu roku do Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Jaworze, ul. Zamkowa 2 lub przesłać skan zgłoszenia na e-mail: promocja@jawor.pl

formularz-zgloszeniowy-2019

REGULAMIN KONKURSU 2019

Uroczyste wręczenie wyróżnień nastąpi podczas V Jaworskiej Gali Wolontariatu, która odbędzie się
5 grudnia o godz. 17:00 w Teatrze Miejskim w Jaworze, w dzień Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

print