Susza rolnicza na obszarze Gminy Jawor

18.07.2018r.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Jawor suszy rolniczej Burmistrz Miasta Jawora informuje, że każdy rolnik, który stwierdził powstanie w swoim gospodarstwie szkody w wyniku suszy może złożyć wniosek o oszacowanie szkód w uprawach. Przedmiotowy wniosek dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Jaworze, pok. nr 4.

Na podstawie przyjętych wniosków Burmistrz Miasta Jawor będzie miał możliwość złożenia do Wojewody Dolnośląskiego wniosku o powołanie Komisji Gminnej ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr tel.: 76/870-20-21 wew. 126