Środki na inicjatywy obywatelskie.

14.04.2021r.

Środki na inicjatywy obywatelskie

Informujemy, że rozpoczyna się nabór do Programu Działaj Lokalnie. Do podziału jest 55 000 zł na granty dla inicjatyw na rzecz dobra wspólnego w naszym regionie, a także dodatkowe 9 000 zł na granty w ramach ścieżki „Działaj Lokalnie i ekologicznie”.

Na wnioski od organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w Krainie Wygasłych Wulkanów (obszar 16 gmin wspierających Stowarzyszenie Kaczawskie, w tym Jawor), organizatorzy konkursu czekają do 14 maja 2021.

Program dedykowany jest szczególnie grupom i osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z aktywnością obywatelską i pozyskiwaniem funduszy. Nie jest konieczne nawet posiadanie zarejestrowanej organizacji, projekt realizować można w grupie nieformalnej.

Nabór potrwa do 14 maja 2021. Dla zainteresowanych złożeniem wniosku przygotowano webinaria informacyjne, konsultacje indywidualne online oraz grupę na Facebooku.

Wszystkie informacje o tegorocznym naborze znajdują się tutaj: https://www.kaczawskie.pl/dzialajlokalnie2021/

Szczegóły – Julia Jankowska, koordynatorka Programu „Działaj Lokalnie” w Stowarzyszeniu Kaczawskim, tel.: 75 617 14 68.

Program „Działaj Lokalnie” od 20 lat wspiera w Polsce inicjatywy ludzi, którzy pragną działać razem na rzecz dobra wspólnego. Jest to program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, który wdrażany jest na poziomie lokalnym przez tzw. Ośrodki Działaj Lokalnie.

print