Rusza III nabór wniosków!

12.11.2021r.

UWAGA
rusza III nabór wniosków!
Dokumenty do pobrania TUTAJ

Projekt: „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 OSI, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy. Termin składania wniosków: od godz. 8.00 dnia 12.11.2021 r. do godz. 15.00 dnia 12.12.2021 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Obsługi Klienta UM, stanowisko 1
WAŻNE: przy składaniu wniosku otrzymają Państwo indywidualny numer, który będzie służył do dalszej komunikacji w przedmiotowym konkursie.

Spotkanie informacyjne
na temat zasad udziału w konkursie,
SPOSOBU WYPEŁNIENIA WNIOSKU
odbędzie się dnia 17.11.2021 r. o godzinie 14.30 w ECMEN

Informacje na temat udziału w projekcie, sposobu wypełniania wniosku, przeprowadzenia uproszczonego audytu energetycznego uzyskają Państwo w dniach 08.11.221 do dnia 08.12.2021 r. w godzinach 08.00 do 15.00 pod numerem telefonu 76 7434 112.

print