Propozycje projektów na nowy okres finansowania unijnego 2021-2027

27.01.2020r.

Z uwagi na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej 2021 – 2027 oraz szanse, jakie ona ze sobą niesie, w ramach możliwości pozyskania środków z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, Gmina Jawor oraz 107 innych jednostek samorządu terytorialnego, w oparciu o opracowaną Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwaną „Strategią Rozwoju Sudety 2030”, przystąpiły do prac nad Programem Wykonawczym Inicjatywy Sudety 2030.

FORMULARZ:
[word]:formularz
[pdf]: formularz

W ramach Raportu zostanie opracowana wspólna lista projektów, które oddawać będą realne potrzeby subregionu Sudety 2030.

Podmioty zainteresowane zgłaszaniem swojego pomysłu do powyższego dokumentu do dnia 10 lutego 2020 r. , mogą złożyć swój wniosek na specjalnym formularzu (w załączeniu lub  na stronie um.jawor.pl.) Wypełnione formularze prosimy przesłać elektronicznie na adres: marzena.korona-kruk@jawor.pl  (formularze poniżej).

Zgłaszane projekty powinny mieć znaczenie ponadlokalne lub co najmniej istotne dla terenu całego miasta. Minimalna wartość projektu społecznego wynosi 100 tys. PLN, a projektu infrastrukturalnego 500 tys. PLN.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej tel. 76/ 870 20 21 wew.181  (Marzena Korona-Kruk)

 

Referat Gospodarki Odpadami

print