Powietrze bez smogu dzięki współpracy Gminy Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu

18.07.2018r.

Gmina Jawor aktywnie wdraża ustawę „antysmogową” oraz Uchwałę nr XLIV/294/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowej na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Jawor.

Dzięki współpracy Gminy Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu, złożonemu i pozytywnie zaopiniowanemu przez Fundusz wniosku Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 63.090,98 zł na zadanie pn. „Zadania służące ograniczeniu niskiej emisji w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym WFOŚiGW we Wrocławiu oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Jawor.”

Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na dotacje dla mieszkańców w związku z likwidacją starych pieców opalanych paliwem stałym i ich wymianę na nowe oraz bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. Realizacja tego zadania przyczyny się do poprawy jakości powietrza w mieście, ograniczenia zjawiska tzw. „niskiej emisji” oraz wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców, w szczególności w okresie grzewczym.

print