[OŚWIATA]: Otwarcie jaworskich placówek oświatowych od 25 maja

18.05.2020r.

  

     Już 25 maja po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią koronowirusa, uruchomione zostaną jaworskie niepubliczne i publiczne placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. żłobki, przedszkola oraz szkoły podstawowe. O wysłaniu dziecka do placówki będą decydowali  rodzice, którzy w dalszym ciągu mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego, obecnie do 14 czerwca.

         Aktualnie dyrektorzy placówek zwracają się do rodziców z zapytaniem, kto jest zainteresowany udziałem w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

         Ponadto wszystkie placówki przygotowują się na przyjęcie dzieci w warunkach reżimu sanitarnego. Opracowywane są procedury, odbywają się szkolenia, ponadto zakupiono niezbędne materiały i środki higieniczne, które pozwolą zapewnić bezpieczne warunki dzieci i pracowników.

print